Fra januar 2015 er Strandloppen klar til at starte en Naturgruppe for børnehavebørnene. 

Beskrivelsen ligger på kommunens hjemmeside under punktet 'Nyheder' men bringes også her: 

 

Naturgruppen i Strandloppen

Plads til ”at lære” – plads til ”at være”

I Strandloppens Naturgruppe lærer og udvikler børnene sig i samspil med naturen.

·         Der er højt til loftet og albuerum.

·         Der er stimuli for alle sanser.

·         Der er altid voksne og kammerater tæt på.

·         Mulighed for at søge ro og trække sig lidt tilbage.

Sammen oplever vi naturen på godt og ondt, i al slags vejr, på alle årstider. Vi går tæt på dyrene, planterne og naturfænomener - som sol, regn, vind, kulde og varme, ild og vand.  Vores mål er at få glade, nysgerrige, sunde og robuste børn, der tør overvinde egne grænser og derfor udvikler selvtillid og tager ansvar for både sig selv og andre.

Børnene bliver trygge ved at færdes i naturen og lærer at omgås natur og miljø med respekt. De mange oplevelser i naturen skaber også et fundament for læring og udvikling af personlige, sociale, motoriske og sproglige kompetencer.

Vi planlægger de trygge og udviklende rammer for ture og aktiviteter med udgangspunkt i årsplanen og årstidernes forskellige præg, tilbud og udfordringer.

Naturen er lige uden for døren

Det er let at få adgang til naturen i Gedser, og de fleste steder kan vi nå til fods. I nærområdet har vi blandt andet Naturskolen, skov og strand, Gedser Odde, Marinestationen (formidlings- og udstillingssted indenfor natur, geologi, kulturhistorie og kunst), havnene, Det Sorte Geomuseum, Fuglestationen, Skovgårdsstien og Sansehaven.

Vores bestyrelse er i gang med at skaffe os ladcykler med plads til fire børn i hver, så vi kan udvide vores radius i oplandet. Desuden har vi buskort, så vi kan tage på ture andre steder på Lolland og Falster.

Naturgruppen:

Naturgruppen udgøres af Strandloppens børnehavebørn 2,10-6 år. Som udgangspunkt er naturgruppen på tur hver dag, men vi har mulighed for at have hjemmedage efter behov. Vi deler i perioder gruppen op i en hjemme- og en turgruppe efter det enkelte barns behov. Hjemmedage kan også blive aktuelle i forbindelse med fælles aktiviteter i Strandloppen fx ved højtider – eller ved ekstreme vejrforhold.

Fleksibilitet er nødvendig for de yngste børnehavebørn, der måske har behov for middagssøvn, lige er startet eller bare ikke magter udeliv fem dage om ugen fra 9 til 14. Fleksibilitet er nødvendig for de ældste børn, der i slutningen af deres børnehavetid har behov for særlige gruppeaktiviteter og oplevelser blandt de kommende skolebørn.

 

Strandloppen:

Institutionen består af en vuggestuegruppe (omkring 10 børn) og en børnehavegruppe (omkring 20 børn).
Vuggestuen har sit eget grupperum, hvor de til enhver tid kan lukke døren, hvis der er behov for ro omkring de yngste.
Fra åbningstid til omkring klokken 9 er alle børn samlet i Strandloppen. Herefter tager Naturgruppen af sted. Omkring klokken 14-15 vender Naturgruppen tilbage og deler Strandloppen med vuggestuegruppen og eventuelle ’hjemmebørn’ indtil lukketid.