Åbningstider.
 
Strandloppen har åbent:
 
Mandag - torsdag:  6.35 - 17.00
Fredag:                 6.35 - 15.55
 
Lukkedage uden nødpasning: 
I Dagtilbudsloven er 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december faste lukkedage.

Lukkedage med nødpasning:
Byrådet i Guldborgsund Kommune har besluttet at indføre 5 lukkedage i kommunens dagtilbud pr. 1. januar 2015. Det betyder, at der er lukket på følgende dage i 2015:

- De 3 hverdage før påske, dvs. den 30. og 31. marts samt den 1. april 

- Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag – dvs. den 15. maj 

- Nytårsaftensdag den 31. december

For de forældre der har et pasningsbehov, tilbydes der nødpasning i:

Børnehuset Firkløveren, Hospitalsvej 12-14, 4800 Nykøbing F.
Det kan ikke forventes, at børnene passes af det personale, de kender. 

Pasning tilbydes indenfor følgende åbningstider: 
Mandag – tirsdag                   kl. 06.30 – 16.45
Onsdag – torsdag                  kl. 06.30 – 17.00
Fredag                                  kl. 06.30 – 16.00

 

Mødetider.

Vi har ikke noget fast mødetidspunkt, men omkring klokken 9 starter som oftest de forskellige aktiviteter i både vuggestue og børnehave. Hvis vi planlægger noget, som gør det nødvendigt, at børnene er i institutionen til et bestemt tidspunkt, vil I blive informeret om det på tavlerne i garderoben. 

Afkrydsning:

På pulten i garderoben ligger en liste, hvor den, der henter eller bringer barnet kan krydse barnet henholdsvis ud eller ind.  

Opslag i børnehaven:

Husk hver dag at på opslagstavlen i garderoben for eventuelle meddelelser. 

Ved forældreindgangen hænger en opslagstavle med opslag af generel art, forældre må også gerne benytte den. 

Ved døren til vuggestuen hænger en whiteboard, hvor personalet skriver oplysninger, som primært vedrører Muslingerne, her står f. eks. hvornår de yngste har sovet i dagens løb. 

Ved pulten i garderoben hænger børnehavens whiteboard, her bestræber Søstjernernes voksne sig på at skrive lidt om dagens gang i børnehaven. Der vil også stå oplysninger om f. eks. mødetid kommende dag, hvor børnene måske skal på tur eller deltage i en bestemt aktivitet. 

Afhentning:

Dette sker på forældrenes ansvar. Husk altid at sige farvel til en voksen, når barnet bliver hentet.

Tryghed og varme er vigtigt i vores samvær med børnene. Vi er alle sammen en del af sammen-

hængen, og alle har nogle kvaliteter, der skal respekteres. Hver især er vi vigtige personer, og de

andre skal vide, når vi er her.

Derfor: husk at sige GODDAG når I kommer og FARVEL, når I går. Børnene skal følges til og fra

børnehaven af forældre eller en anden voksen. Efter aftale med personalet kan afhentning dog også

lade sig gøre af ældre søskende. Husk at give børnehaven besked, hvis den, der henter barnet, ikke er kendt af personalet.

Husk at lukke lågen når I går ind eller ud fra Strandloppen.

Både aflevering og afhentning er vigtige stunder, hvor der skal være ro til at forældre kan give besked til personalet eller personalet kan fortælle, hvordan dagen er gået, derfor ser vi gerne, at mobiler er slukket, når man opholder sig i institutionen.