Sproglig udvikling

Der er særligt fokus på børnenes sproglige udvikling. Vi anvender TRAS og TRAS-MO til vurdering af barnets eventuelle behov for særlig indsats. 

Vi har en sprogansvarlig (Julie), der varetager sprogscreening. 

Vi har en fast tilknyttet talepædagog (Jane), der kommer i huset og giver børn med behov herfor taleundervisning. 

Vi har også en fast tilknyttet to-sprogs-pædagog (Alexandra), der kommer i institutionen og tager sig af vores tosprogede børn.