Forældresamarbejde.

Det er vigtigt for jeres barns trivsel i Strandloppen, at personale og forældre har et godt samarbejde.

Vi vægter den daglige kontakt højt, så vi beder jer om at have god tid, både når I afleverer, og når I henter jeres barn. Det er her vi udveksler beskeder, der vedrører jeres barn. Det er bl.a. hvordan dagen er gået. Har det været en god eller mindre god dag, har vi oplevet noget sjovt, hvem har det leget med osv. osv.

Det er derfor vigtigt, at I fortæller os, hvis der sker forandringer i hjemmet, som får indflydelse på barnets dagligdag og trivsel, så vi kan yde den ekstra omsorg og opmærksomhed, som barnet måtte have brug for.

Se endvidere afsnittet om åbningstider og lukkedage, hvor vi har beskrevet mødetider, afkrydsning, opslag m.m.

Ud over den daglige kontakt tilbyder vi:

Forældresamtaler:

I vuggestuen:

I løbet af jeres barn vuggestueliv vil i blive tilbudt 3 samtaler, hvor vi vil fortælle om jeres barns hverdag, trivsel og udvikling i vuggestuen. Er der behov for yderligere samtaler ud over disse, vil der naturligvis være mulighed for det.

Efter ca. 3 måneder efter start i vuggestue tilbydes en samtale, der tager udgangspunkt i indkøringsperioden og barnets trivsel.

Efter yderligere 1 år tilbydes endnu en samtale som vedrører barnets trivsel, udvikling, relationer og kompetencer.

Derudover tilbydes en samtale i forbindelse med overgangen til børnehave.

I børnehaven:

Ligesom i vuggestuen tilbydes en samtale efter 3 måneder i børnehaven, og den tager udgangspunkt i indkøringsperioden.

Der tilbydes endvidere  en årlig samtale, som tager udgangspunkt i barnets trivsel, udvikling, relationer og kompetencer.

Førskole samtale ligger altid om efteråret (inden udgangen af oktober) og tager udgangspunkt i den kommende skolestart. Er barnet parat til de udfordringer,  der kommer i skolen? Hvordan gør vi i fællesskab barnet klar? 

Ligesom i vuggestuen kan man altid bede om en samtale, hvis man har behov for det.

Er der tegn på mistrivsel hos et barn hvad enten det går i vuggestuen eller i børnehaven, vil I altid blive kontaktet af personalet/lederen.

Forældremøde:

I april afholdes forældremøde for alle Strandloppens forældre.

Der er som regel et oplæg enten med en udefrakommende foredragsholder, tværfaglige samarbejdspartnere eller institutionens personale. Derudover tager vi aktuelle emner op til drøftelse, så hvis man vil have indflydelse på sit barns hverdag i vuggestue eller børnehave, er det en god ide at møde op.

Bestyrelsesformanden aflægger beretning om bestyrelsens arbejde arbejde i det forgangne år, og der afsluttes med valg af forældrerepræsentanter.

Andre arrangementer for børn og forældre:

Vi afholder forskellige arrangementer for børn og forældre i løbet af året. Det kan være en arbejdsdag, hvor vi maler og reparerer legeplads. I sensommeren har vi sommer/høstfest. Der er motionsdag op til efterårsferien, og julehygge i december.

Vi opfordrer jer til at møde op til disse arrangementer. Man lærer de andre forældre at kende, og ikke mindst børnene er glade for at være med sammen med mor og far.