Strandloppen
 

Institutionens historie i korte træk.
 
Den selvejende institution RED BARNETS BØRNEHAVE blev oprettet i maj 1968 på initiativ af Red Barnets Lokalkomite i samarbejde med det, der dengang hed Skelby-Gedesby Kommune. Børnehaven fik til huse i et nedlagt alderdomshjem med plads til 20 børn i alderen 2½ - 7 år.

I 1972 flyttede børnehaven til den nybyggede institution i Gedser, og man udvidede med en småbørnsstue til 12 børn i alderen 1½ - 3 år og den samlede normering var nu på 32 pladser (heraf 20 pladser for de 3- 8årige).

På grund af et øget pres på dagplejen blev småbørnsstuen i 1992 omdannet til almindelig børnehavegruppe. Denne omstrukturering betød, at normeringen nu var på 40 pladser fordelt på 2 grupper med 20 børn i alderen 3-7 år. Samtidig fik vi bygget til, således at vi fik et større fællesrum.

I august 1995 blev der oprettet SFO på Østersøskolen, hvilket medførte, at børnehaven nu var for de 3-6årige.

I april 1998 ændredes strukturen i børnehave til åben plan. Rummene blev funktionsopdelt, og børnene kunne være i hele huset og i større omfang end før beskæftige sig med, hvad de havde lyst til.
 
På baggrund af, at børnetallet i Gedserområdet var faldende besluttede Sydfalster Kommune at nedlægge dagplejen og ændre børnehaven til en integreret institution for 0-6 årige normeret til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Samtidig med dette overgik institutionen fra at være selvejende til kommunal. I efteråret 2006 indledtes om- og tilbygningen og i august 2007 startede de første vuggestuebørn. I oktober 2007 kunne vi således holde indvielse i vores dejlige nyrenoverede institution, der fik navnet STRANDLOPPEN