Alkoholpolitik

Strandloppens alkoholpolitik.

Formål:

I Strandloppen har vi udarbejdet en alkoholpolitik og handleplan med det formål, at der sikres mere trygge rammer for børnenes udvikling, trivsel og læring. Vi har taget faglig stilling til alkohol i børnemiljøer og samtidig har vi i Strandloppen et ønske om, at forebygge situationer blandt børn, forældre og personale hvor alkohol kunne give anledning til problemer.

 

Målgruppe:

Alkoholpolitikken gælder for forældre/bedsteforældre og personalet.

Strandloppens holdning i forhold til brug af alkohol i børnemiljøer:

I Strandloppen serveres/udskænkes/sælges/medbringes der ikke alkohol til arrangementer, hvor der er børn tilstede.

Dette gælder ved alle arrangementer og for alle både forældre/bedsteforældre samt personale.

Skulle der opstå tilfælde/problemer forårsaget af alkohol følges nedenstående handleplan.

Personalet:

Personalet må ikke møde op i beruset/påvirket tilstand, - sker dette vil pågældende personale blive sendt hjem og vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med lederen.

Aflevering/afhentning af barnet:

Hvis vi konstaterer at I ved aflevering/afhentning af jeres barn/børn lugter af øl/spiritus eller virker påvirket af rusmidler vil dette blive påtalt.

Hvis en beruset forældre vil hente sit barn:

Vurderer personalet at forældre er for påvirkede til at varetage hjemtransporten på forsvarlig vis, skal personalet foreslå den pågældende, at der ringes efter en taxa – om nødvendigt på Strandloppens regning.

Agter den berusede/påvirkede alligevel selv at køre – tilkalder personalet politiet.

.

 

Forholdene i hjemmet:

Vurderer personalet at den afhentende forælder er så beruset, at vedkommende er ude af stand til at tage sig forsvarligt af barnet, kontaktes barnets hjem med henblik på at sikre, at der er en ædru person til stede. Er der ikke det, skal personalet meddele, at barnet ikke kan udleveres og at forvaltningen kontaktes med henblik på aftale om pasning af barnet.

Personalet må ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet, men overlade dette til politiet.

Efterfølgende handleplan:

Personalet noterer efterfølgende hændelsen ned. Der anføres dato, klokkeslæt samt så præcist som muligt, hvad der er sket, sagt og gjort.

Strandloppens leder orienteres hurtigst muligt.

Der skrives en underretning til forvaltningen, hvis en forælder er mødt beruset op for at afhente sit barn, med mindre det er første gang og personalet uden videre har kunnet få den berusede til at indse det uholdbare heri.

Forvaltningen underrettes altid, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politiet, og /eller forældre har udvist en voldelig eller truende adfærd.

Hvis en forældre er mødt op i Strandloppen i beruset/påvirket tilstand indkalder lederen  efterfølgende forældrene til en samtale herom.

Formålet med samtalen er dels at signalere, at beruset/påvirket adfærd er uacceptabelt i Strandloppen, men samtalen tager også udgangspunkt i at afklare, om et egentligt misbrug ligger til grund som kan være skadeligt for barnet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelse og personale i Strandloppen.

 

Vedtaget d.07.10.2010